خدمات پرستاری

خدمات پرستاری در منزل آنی طب

 

ردیف

نوع خدمت

تعرفه (ریال)

1

باز کردن , برداشتن یا دونیم کردن گچ

836.000

2

تعویض کاتتر یا سوند(Foley) مثانه (شامل هزینه های مصرفی، سوند فولی و ست ارایه خدمت)

1.567.000

3

خون گیری وریدی یک یا چند بار مثل تست گلوکز با دستور پزشک

836.000

4

* سرم تراپی در منزل

969.000

5

تزریق داروی داخل عضله یا زیر جلدی به ازای هر تزریق

824.000

6

تزریق داروی داخل وریدی به ازای هر تزریق

903.000

7

تعویض پانسمان تا 20 سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه محاسبه می شود)

930.000

8

تعویض پانسمان بیش از 20 سانتی متر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه محاسبه می شود)

1.035.000

9

تعویض پانسمان در بیماران دارای زخم بستر (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه محاسبه می شود)

1.102.000

10

پانسمان در موارد سوختگی (تا 25 درصد سوختگی) (هزینه مواد مصرفی به طور جداگانه محاسبه می شود.)

1.234.000

11

پانسمان زخم پای دیابتی

1.234.000

12

دبرید مان و پانسمان زخم بستر

1.434.000

13

انجام انما

1.234.000

14

کشیدن بخیه تا 10 گره

1.102.000

15

کشیدن بخیه بیش از 10 گره

1.301.000

16

خارج کردن سوند ادراری یا فولی

969.000

17

گذاشتن کاندوم شیت (کاندوم سوند)

836.000

18

حمام بیمار در منزل

1.234.000

19

فتوتراپی

1.169.000

20

اکسیژن تراپی با نازال و ماسک بدون ساکشن (شامل آموزش بیمار, اتصال به تجهیزات و حداقل یک ساعت مراقبت)

1.102.000

21

تنظیم دستگاه مراقبت های ویژه و آموزش به بیمار

1.035.000

22

انجام دیالیز صفاقی توسط پرستار دوره دیده (برای هر بیمار فقط یک بار قابل اخذ می باشد.)

1.766.000

23

انجام همودیالیز توسط پرستار دوره دیده (بر اساس دوره مورد تایید اداره کل آموزش مداوم و معاونت پرستاری وزارت بهداشت)

2.031.000

24

 با دستور پزشکNGT

1.102.000

25

گرفتن فشار خون و گرفتن علایم حیاتی

703.000

26

گاواژ (شامل کنترل راه گاواژ، انجام پروسیجر و ارائه آموزشهای لازم )

824.000

27

* ساکشن دهانی (هزینه دستگاه جداگانه محاسبه می شود)

969.000

28

تعویض بگ کلستومی

969.000

29

 شیمی درمانی*

1.594.200

 

* درصورت انجام دو یا چند خدمت در یک نوبت، هزینه ایاب و ذهاب فقط یکبار محاسبه می شود.     

* از ساعت 22 به بعد 25 درصد به هزینه خدمات اضافه می شود.

* درصورت نیاز به ساکشن (نازوتراکیا) توسط کارشناس پرستار ی حرفه ای انجام می شود و 20 درصد به هزینه ساکشن دهانی افزوده شود.

* درصورت نیاز به انفوزیون ویالها و یا TPN ، 30 درصد به هزینه سرم تراپی افزوده می شود.

* شیمی درمانی در منزل فقط برای داروهایی که طبق نظر پزشک تزریق آنها در منزل مجاز باشد انجام می شود.

shape image