خدمات پزشکی

خدمات پزشکی در منزل آنی طب

 

ردیف

نوع خدمات مشاوره

توسط

مدت زمان

تعرفه هوم کر

ملاحضات

1

ویزیت و مشاوره فوق تخصص

فوق تخصص

10 دقیقه

5.100.000ریال

*- شامل ویزیت،مشاوره و آموزش،دستورات

2

ویزیت و مشاوره متخصص

متخصص

10 دقیقه

4.100.000ریال

*- شامل ویزیت،مشاوره و آموزش،دستورات

3

ویزیت و مشاوره پزشک عمومی

پزشک عمومی

10 دقیقه

2.000.000ریال

*- شامل ویزیت،مشاوره و آموزش،دستورات

shape image