کرونا

تست کرونا در منزل آنی طب

 

 

ردیف

خدمت

تعرفه

1

تست خون آنتی بادی

۲5۰,۰۰۰ تومان

2

تست PCR حلقی

750.000 تومان

3

آنتی بادی و PCR

۶۶۰,۰۰۰ تومان

4

ویزیت پزشک عمومی

۳۲۵,۰۰۰  تومان

5

ویزیت پزشک عمومی + PCR  

9۵۰,۰۰۰ تومان

6

مشاوره تلفنی با پزشک + PCR

85۰,۰۰۰ تومان

shape image