هیئت مدیره

رضا رستگار

رئیس هیئت مدیره شرکت سلامت یاران آنی طب ایرانیان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل عضو کارگروه هوم هلث کر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  رئیس و موسس مرکز مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل رهان سال سابقه کار در بخش های ویژه (آی سی یو جراحی قلب) و 15سال سابقه مدیریت بیمارستانی  سرهنگ نرس بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران و دارای مدرک flight nursing نرس پرواز از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر

شهرام شقایق

عضو هیئت مدیره شرکت سلامت یاران آنی طب ایرانیان

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل و خزانه دار انجمن مدیر و موسس مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل تهران درمان 20 سال سابقه مدیریت در حوزه هوم کر مدیریت داخلی و پرستاری مرکز جراحی شایان مهر

مشاهده بیشتر

اعظم اسکندری

عضو هیئت مدیره شرکت سلامت یاران آنی طب ایرانیان

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل کارشناس ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و کارشناس پرستاری از شهید بهشتی رییس و موسس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل "همراه شما"خزانه دار شرکت سلامت یاران جامعه نگر ایران (آنی طب) مدیر پرستاری بیمارستان های فیروزگر و حضرت فاطمه(س)

مشاهده بیشتر

فاطمه موحدی

عضو هیئت مدیره شرکت سلامت یاران آنی طب ایرانیان

مدیر و موسس مرکز مراقبت پرستاری زی با مهرکارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران نرس مراقبتهای ویژه بیمارستان جم نرس مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی و کارشناس زخم و استومی

مشاهده بیشتر

زهره کبیری افشار

نائب رئیس شرکت سلامت یاران آنی طب ایرانیان

کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال 1360 موسس و رئیس انجمن صنفی مدیران مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل در سال 1396 مدیر و موسس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل کبیر سبزسابقه 40سال کار پرستاری در سمت های پرستاری(مترون،سوپروایزر،هدنرس)ارای گواهینامه انرژی درمانی از کشور آمریکا و اصول مراقبت ویژه پرستاری و صلاحیت حرفه ای

مشاهده بیشتر

آقای امینی

بازرس شرکت سلامت یاران آنی طب ایرانیان

مشاهده بیشتر
shape image