مراکز درمانگاهها

لیست درمانگاهها

تهران- تهران

کلینیک مرکز پزشکی خاص شرق تهران

آدرس: تهران - سه راه افسریه - شهرک مسعودیه - انتهای خیابان شهید کلهر

تهران- تهران

کلینیک منطقه 20 شهرداری

آدرس: تهران - شهرری - ابتدای جاده ورامین - ساختمان شماره 5 - مرکز بهداشتی منطقه 20

تهران- تهران

کلینیک منطقه 3 شهرداری

آدرس: تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از حسینیه ارشاد - درمانگاه شهرداری - پلاک 1052

تهران- تهران

کلینیک منطقه 5 شهرداری

آدرس: تهران - ابتدای خیابان اشرفی اصفهانی - نبش خیابان شالی - مرکز بهداشت منطقه 5

تهران- تهران

کلینیک مهرزاد ( شبانه روزی)

آدرس: تهران - کیانشهر - خیابان شهید صالحی - روبروی مسجد صالحی

تهران- تهران

درمانگاه
ثبت نشده

آدرس: شیراز-

shape image