قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط استفاده از سایت و اپلیکیشن آنی طب

 

ماده ۱   تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در فایل شرایط و ضوابط به کار رفته است، دارای معانی مشروح زیر است:

شرکت: شرکت آنی طب که نسبت به هماهنگی و بستر سازی های لازم جهت ارائه خدمات تعریف شده اپلیکیشن آنی طب اقدام می  نماید.

آنی طب: خدمات نرم  افزاری که توسط شرکت به منظور ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی ارائه می شود.

۱-۱ اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات آنی طب ، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می گردد.

۲-۱ کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از سرویس گیرنده و سرویس دهنده که از طریق اینترنت به اپلیکیشن آنی طب متصل و از خدمات نرم افزاری آنی طب بهرمند می شود.

۳-۱ کاربران: در این سند کاربر سرویس دهنده و کاربر سرویس گیرنده، هر دو با نام کاربران نامیده می شوند.

۴ -۱ کاربر سرویس دهنده: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن آنی طب به منظور مطلع شدن و دریافت درخواستهای خدمات و به تبع آن ارائه خدمات تعریف شده، ثبت  نام کرده  است. این افراد شامل : پزشک ، پیراپزشک ، پرستار ، ماما ، بهیار و فیزیوتراپ می باشند.

۵-۱ کاربر سرویس گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در اپلیکیشن آنی طب به منظور ارائه درخواست خدمات تعریف شده در آنی طب و به تبع آن دریافت خدمات در محل مورد نظر خود، ثبت  نام کرده اند.

۶-۱ حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات آنی طب در اپلیکیشن ایجاد و اطلاعات ضروری در هنگام ثبت نام را تکمیل کرده اند.

۷-۱ اعتبار: مبلغی است که کاربران سرویس گیرنده در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات آنی طب در اختیار دارند و این مبلغ را به صورت پرداخت از طریق سامانه های بانکی، کارت های عضو شبکۀ شتاب و یا بن های ارائه شده از طریق شرکت تأمین کرده اند و برای استفاده از خدمات آنی طب در اختیار دارند.

۸-۱ اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار آنی طب قرار داده می شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات آنی طب در اختیار شرکت قرار داده می شوند، مانند اطلاعات مربوط به نوع خدمت، زمان و مکان ارائه خدمت و غیره.

۹-۱ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

 

ماده ۲   حساب کاربری

۲-۱ کاربران با ثبت نام در آنی طب و همچنین با هر بار استفاده از خدمات آنی طب می پذیرند که قوانین و مقررات جاری شرکت در ارائه خدمات آنی طب را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن را پذیرفته اند، همچنین از آنجائیکه این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییراتی داشته باشد، لذا استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن آنی طب به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن می باشد.

۲-۲برای استفاده از خدمات آنی طب لازم است که هر کاربر سرویس گیرنده اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند، می توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات آنی طب کاربر مذکور می بایست علاوه بر ثبت شماره تلفن همراه خود در ابتدا، نام، نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ دقیق تولد خود را وارد نماید.

۲-۳ کاربر می پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به  روز در اپلیکیشن وارد کند و مسئولیت عدم صحت اطلاعات اعلام شده با شخص کاربر می باشد، لذا در صورت اثبات عدم درج اطلاعات صحیح، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می باشد.

۲-۴ هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر سرویس گیرنده یا کاربر سرویس دهنده بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب های کاربری مذکور اقدام نماید.

۲-۵ مسئولیت همۀ فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به آنی طب انجام می شود به عهدۀ کاربران است. لذا مسئولیت سرویس گیرندگان غیر از کاربر که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات آنی طب استفاده می نمایند، کاملا با خود کاربر سرویس گیرنده می باشد.

۲-۶ مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به شکل مقتضی به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع رسانی به شرکت انجام نشده، مسئولیت همۀ فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می شود بعهدۀ وی خواهد بود.

۲-۷ کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت های قانونی بهره برداری از خدمات آنی طب متوجه مدیران مشتریان سازمانی مذکور خواهد بود.

۲-۸ شرکت ممکن است با توجه به سیاست ها از کاربر سرویس گیرنده برای استفاده از خدمات، علاوه بر درخواست احراز هویت شخصی و تخصصی که در ابتدا انجام داده است، درخواست بروز رسانی اطلاعات کند، در چنین شرایطی اگر کاربر سرویس گیرنده آنی طب اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر سرویس گیرنده خودداری نماید.

۲-۹ ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به کاربر مذکور خودداری نماید.

 

ماده ۳   استفاده از اپلیکیشن آنی طب

۳-۱ کاربر سرویس گیرنده متعهد می شود در صورت وجود هر نوع حساسیت دارویی یا شرایط خاص جسمی و حرکتی و امثال آن برای خود و یا افراد زیر مجموعه خود در اپلیکیشن، موضوع را در قسمت توضیحات درخواست به کاربر سرویس دهنده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه بر عهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.

۳-۲ کاربران آنی طب با استفاده از خدمات اپلیکیشن برای سرویس گیرندگان، می پذیرند و به طور قانونی موظف می باشند که از آنی طب برای انجام هیچ فعالیت غیر قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.

۳-۳ کاربر سرویس گیرنده متعهد است در صورت داشتن حیوانات خانگی از قبیل سگ و گربه در محل درخواست سرویس، موضوع را در قسمت توضیحات درخواست به کاربر سرویس دهنده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه برعهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.

۳-۴ کاربران متعهد می شوند هیچ گاه از خدمات آنی طب به صورتی که به آنی طب یا شرکای آن صدمه ای وارد کند، استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سؤاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات آنی طب در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-۵ کاربران می پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا ارسال ها و اعلانات بلادرنگ (Push Notifications) به عنوان راه ارتباطی با ایشان استفاده کند. کاربران می توانند درخواست کنند که ارسال این پیام ها در صورت امکان قطع شود اما می پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-۶ شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر سرویس گیرنده ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم افزار، درصدی از هزینه خدمات کاهش یابد یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن آنی طب اضافه  شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر سرویس گیرنده حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۳-۷ کاربران می پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدهای قید شده در بند ۳-۶ را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند (حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۳-۸ کاربر سرویس گیرنده می پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات آنی طب قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۳-۹ کاربر سرویس گیرنده می پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه برای دریافت خدمات آنی طب به وی داده می شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر سرویس گیرنده دریافت نمی کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تأثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین در صورتیکه شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۳-۱۰ مسئولیت تأمین اینترنت و سخت افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات آنی طب به عهدۀ کاربران است.

۳-۱۱ کاربران سرویس دهنده و سرویس گیرنده متعهد می شوند پس از اتمام فرآیند سرویس از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از اپلیکیشن آنی طب کسب کرده اند، هیچ گونه استفاده  و بهره برداری نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات این چنین در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر خارج از فضای اپلیکیشن نیز مغایر با قوانین آنی طب خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می شوند در طول فرآیند ارائه خدمت، فقط در شرایط ضروری از این اطلاعات استفاده کنند. استفادۀ کاربران از اطلاعات مذکور باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد و در هر صورت این اطلاعات به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع می باشد.

۳-۱۲ با استفاده از خدمات آنی طب کاربران می پذیرند که در حین فرآیند ارائه خدمت، آنی طب را وسیله ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران بدون اطلاع شرکت خودداری کنند.

۳-۱۳ تمامی کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از آنی طب هستند.

۳-۱۴ کاربران می پذیرند و اعلام می دارند که متن حریم خصوصی آنی طب را به طور کامل و دقیق مطالعه کرده و این متن مورد قبول و پذیرش ایشان است.

۳-۱۵ کاربران می پذیرند که اپلیکیشن آنی طب نه به عنوان خدمات سلامت در زمینه های پزشکی/ پیراپزشکی/ بالینی بلکه تنها به عنوان بستری است که ارتباط بین سرویس گیرندهان و ارائه کنندگان سرویس را جهت توافق بر ارائه یک خدمت فراهم می کند. در خدمات آنی طب کاربر سرویس دهنده مختار است پس از پذیرش شرایط و مقررات همکاری با شرکت، یک درخواست را طبق ضوابط بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر سرویس گیرنده مختار است پس از ارسال درخواست و مشخص شدن سرویس دهنده و قبل از آغاز عزیمت سرویس دهنده به محل، درخواست خود را ادامه داده و یا لغو نماید. لذا هر اقدامی که سرویس گیرنده با سرویس دهنده انجام می دهد به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده در نظر گرفته می شود.

۳-۱۶ خدمات آنی طب ممکن است با مشارکت خدمات شرکت های دیگری ارائه شود که آنی طب کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و آنی طب مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت ها ندارد.

۳-۱۷ از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر سرویس گیرنده، سرویس گیرنده و یا سرویس گیرندگانی به غیر از کاربر سرویس گیرنده از خدمات آنی طب استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر سرویس دهنده و شرکت متوجه کاربر سرویس گیرنده می باشد.

۳-۱۸ کاربر سرویس گیرنده متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود یا فردی مورد تأیید و دارای سن بالای ۱۸ سال درخواستی ارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه برعهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.

 

ماده ۴- هزینه ها و نحوه پرداخت

۴-۱ کاربر سرویس گیرنده می پذیرد امکان استرداد هزینه هایی که وی به شرکت می پردازد وجود ندارد.

۴-۲ کاربر سرویس گیرنده می پذیرد نرخ خدمات از طرف شرکت مشخص می شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینه محقق شده نمی تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر سرویس گیرنده مجاز به عدم پذیرش هزینه اعلام شده از سوی شرکت می باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار بی قید و شرط دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبه شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می نماید.

۴-۳ پرداخت هزینه خدمات دریافت شده فقط از طریق روش هایی که توسط شرکت مشخص می شود، می تواند صورت پذیرد. این روش ها عبارتند از پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری آنی طب، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و همچنین پرداخت نقدی به سرویس دهنده.

۴-۴ کاربران می پذیرند هزینه ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگی های خدمت از جمله نوع خدمت، مدت زمان ارائه خدمت، مدت زمان تخمینی جهت انجام خدمت، تغییرات اعمال شده در حین خدمت از قبلی تغییرات اقلام مصرفی و یا سایر عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.

۴-۵ کاربر سرویس گیرنده می پذیرد که باید هزینه خدمات دریافتی را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ آنی طب جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ آنی طب یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم افزار فراهم نشود، کاربر سرویس گیرنده همچنان موظف به پرداخت هزینه خدمات دریافتی خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر سرویس گیرنده با مرکز تماس شرکت با روش های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر سرویس گیرنده به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ محقق شده هزینه را از اعتبار کاربر سرویس گیرنده در آنی طب کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری وی را مسدود نماید.

۴-۶ کاربر سرویس گیرنده می پذیرد هیچوقت درخواستی برای آنی طب ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات سلامت آنرا را داشته باشد. کاربر سرویس گیرنده اگر پس از ارسال درخواست خدمت و پذیرش درخواست توسط یک کاربر سرویس دهنده، درخواست را لغو کند یا در مکان مشخص شده به عنوان محل دریافت خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند، متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۷ در صورتیکه کاربر سرویس گیرنده اقدامات خلاف قانونی علیه کاربر سرویس دهنده داشته باشد، حق مراجعه کاربر سرویس دهنده به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است، همچنین علاوه بر آن شرکت به طور مستقل حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه وارد شده به شهرت و اعتبار تجاری خود را همواره دارد.

 

ماده ۵   مسئولیت شرکت

۵-۱ شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات آنی طب بین کاربران و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها انجام می دهد.

۵-۲ شرکت با استفاده از نظارت های خود و انجام نظرسنجی از کاربران سرویس گیرنده در پایان زمان ارائه هر خدمت تلاش می کند خدمات را با کیفیت مطلوبتری به کاربران ارائه دهد.

۵-۳ شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم افزاری آنی طب توسط دستگاه های کاربران محترم می کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه ها یا همۀ شبکه های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن  همراه و &Hellip;) نخواهد داد.

۵-۴ تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی، بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می باشد.

۵-۵ چنانچه هریک از کاربران آنی طب در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات آنی طب مطرح کنند و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۵-۶ جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات آنی طب و استفاده از نرم افزار ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط آنی طب در سایت قرار داده شده است و اشخاص می توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات آنی طب آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری فقط از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

۵-۷ مسئولیت آنی طب فقط در فرضی است که کاربر سرویس گیرنده از طریق اپلیکیشن آنی طب درخواست خدمت ارسال کرده است و کاربر سرویس دهنده نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر کاربر سرویس دهنده و کاربر سرویس گیرنده که در اپلیکیشن آنی طب ثبت نام کرده اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام خدمتی توافق نمایند، علاوه بر اینکه هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود، شرکت این حق را دارد که بر علیه کاربر سرویس دهنده که پیشتر تمامی شرایط و مقررات را پذیرفته است، اقدامات قانونی و حقوقی را پیگیری نماید.

 

ماده ۶   مسئولیت کاربران

۶-۱ مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام ارائه خدمت) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، بر عهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.

۶-۲ هر گونه اقدامی از سوی کاربر سرویس دهنده که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربر سرویس دهنده را مسدود و در صورت نیاز، علیه وی اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

۶-۳ کاربر سرویس دهنده متعهد می شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط شرکت تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران سرویس گیرنده و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند، بر عهدۀ کاربر سرویس دهنده بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

۶-۴ کاربر سرویس دهنده متعهد به تهیه بیمه مسئولیت تعریف شده و مربوط به حرفه و سطح خدمات خود می باشد.

۶-۵ در صورتی که در حین ارائه خدمت، کاربر سرویس دهنده نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر سرویس گیرنده اطلاع پیدا کند، کاربر سرویس دهنده متعهد به پیروی از دستورالعمل ها و در نهایت اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

 

ماده ۷  نکات قابل توجه در خصوص آنی طب

۷-۱هیچ یک از خدمات قابل ارائه از طریق اپلیکیشن آنی طب اورژانسی نمی باشد

۷-۲شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم افزار موبایل و یا سایر بخش های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات  مرتبط به آنی طب کاربران این حق را به آنی طب می دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.

۷-۳ شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (سرویس دهنده یا سرویس گیرنده) می تواند برای شرکت یا سایر سرویس گیرندگان منفی باشد و یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات آنی طب را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

 

ماده ۸   موارد فنی

۸-۱ کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم افزارهای شرکت شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت های مشابه انجام دهند.

۸-۲ کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش های Framing یا Mirroring یا روش های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات آنی طب را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم افزار آنی طب یا در روش ارائه خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۸-۳ کاربران حق ندارند نرم افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده کاوی روی خدمات اجرا کنند.

۸-۴ کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانه های مرتبط با شرکت یا آنی طب انجام دهند.

 

ماده ۹   توافق از راه دور

۹-۱ کاربران جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه های مربوط به شرکت، از طریق سامانه آنی طب بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن، موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می کنند.

۹-۲ مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران بر عهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۳ کاربران می پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تأیید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام های صادره از طرف شرکت به منزله امضاء الکترونیکی و قبولی محسوب می شود و هر گونه ادعائی نسبت به عدم امضاء و قبولی مذکور، غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۴ کاربران با عضویت دراپلیکیشن خدمات آنی طب قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه ای و الکترونیکی اعلام می کنند.

 

ماده ۱۰- تصدیقات قراردادی

کاربر سرویس دهنده در کمال صحت عقل و اراده اقرار می نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات شرکت به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین کاربران اقرار می نمایند کلیه اظهارات، اعلامات، تأییدیه ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به شرکت و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می گردد منطبق با واقع و حقیقت می باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، شرکت محق می باشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ مشخص شده در قرارداد جداگانه بعنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد شرکت نیز بلامانع می باشد.

 

ماده ۱۱- جمع آوری اطلاعات

۱۱-۱ بخشی از اطلاعاتی که آنی طب ذخیره می کند اطلاعاتی است که کاربران به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، ارسال درخواست خدمت، تماس با مرکز تماس و یا روش های مشابه در سامانه ثبت می کنند. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه و در صورت نیاز شماره تلفن ثابت، آدرس، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعاتی از این دست می باشد. علاوه بر اطلاعاتی که به صورت مستقیم در سامانه ثبت می شود، برخی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات تولید می شود نیز در آنی طب ذخیره خواهد شد. این اطلاعات در زیر شرح داده شده اند:

۱۱-۲ اطلاعات مکانی مربوط به هنگامی که کاربر از سرویس آنی طب استفاده می کند و موقعیت مکانی مبدا، خدمت ارائه شده ذخیره می شود.

۱۱-۳ مشخصات سلامت فردی از قبیل فشار خون، گروه خون و غیره و همچنین بازۀ زمانی آغاز و پایان ارائه خدمت ذخیره می شود.

۱۱-۴ در تراکنش های مالی که در آن کاربر حساب کاربری خود در آنی طب را از طریق کارت های بانکی افزایش می دهد، شمارۀ تراکنش و پیگیری بانکی در آنی طب ثبت می شود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تمامی تراکنش های مالی از طریق سامانه های بانکی صورت می گیرد، آنی طب در فرآیند انتقال وجه و یا افزایش اعتبار از طریق کارت های بانکی هیچ گونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی کاربران ندارد.

۱۱-۵ آنی طب ممکن است اطلاعات مربوط به نحوه استفاده کاربران از نرم افزار موبایل آنی طب را ثبت و از این اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات استفاده نماید.

۱۱-۶ آنی طب ممکن است اطلاعات مربوط دستگاهی که کابران از طریق آن از سامانه استفاده می کنند (تلفن همراه، تبلت و غیره) از جمله نوع دستگاه، سیستم عامل، مشخصات سخت افزاری و همچنین اطلاعات مربوط به روش اتصال به اینترنت از جمله شبکه ۳G، وای فای (WiFi) و غیره را ذخیره کند.

۱۱-۷ اطلاعاتی که در آنی طب ذخیره می شود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ کاربر سرویس دهنده یا سرویس گیرنده از سرویس آنی طب به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به آنی طب جهت استفاده و بهره برداری از اطلاعات ذکر شده به شرح زیر می باشد:

 ارائه، نگهداری و بهبود کیفیت خدمات؛

 برقراری ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده جهت تسهیل فرآیند خدمت؛

 ارتباط آنی طب با سرویس گیرنده جهت اطلاع رسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛

 شخصی سازی سرویس برای هر کاربر شامل ارائه پیشنهادهای ویژۀ هر کاربر؛

 بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق برعهده آنی طب می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات کاربر سرویس دهنده و یا سرویس گیرنده (اعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشد) مطالبه شود، آنی طب موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.

 رعایت حریم شخصی کاربران برای آنی طب بسیار حائز اهمیت است. در این متن نحوۀ ذخیره سازی و استفادۀ آنی طب از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ کاربران از خدمات آنی طب در سامانۀ آنی طب ثبت می شود شرح داده شده است.

shape image